.
احمد لواسانی، رئیس‌کل کانون صرافان ایران، از ممنوعیت معاملات فردایی طلا خبر دا…

. احمد لواسانی، رئیس‌کل کانون صرافان ایران، از ممنوعیت معاملات فردایی طلا خبر دا…

. احمد لواسانی، رئیس‌کل کانون صرافان ایران، از ممنوعیت معاملات فردایی طلا خبر داد و اعلام کرد با این جرم به‌شدت و با جدیت تمام برخورد خواهد شد. او در ادامه از دستگیری دو دلال در روز اول اجرای ممنوعیت خبر داده و گفته است در زمینه تنظیم بازار ارز، طلا و دیگر فلزات...