.
فلش لون (Flash loan) قابلیتی در پروتکل‌های دیفای است که به شما اجازه می‌دهد به…

. فلش لون (Flash loan) قابلیتی در پروتکل‌های دیفای است که به شما اجازه می‌دهد به…

. فلش لون (Flash loan) قابلیتی در پروتکل‌های دیفای است که به شما اجازه می‌دهد به میزان دلخواه و بدون نیاز به وثیه از یک موجودی در دسترس در استخر نقدینگی یک قرارداد هوشمند، وام بگیرید. فلش‌‌لون اولین‌بار توسط پروتکل ماربل معرفی شد و توسط پروتکل‌های Aave و dYdX به...