‌
به گفته فلورنس لوگا، رئیس بانک تانزانیا، بانک مرکزی این کشور اقداماتی را برای …

‌ به گفته فلورنس لوگا، رئیس بانک تانزانیا، بانک مرکزی این کشور اقداماتی را برای …

‌ به گفته فلورنس لوگا، رئیس بانک تانزانیا، بانک مرکزی این کشور اقداماتی را برای شیلینگ دیجیتال آغاز کرده است. بانک تانزانیا در حال برنامه‌ریزی برای معرفی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC است. . بر اساس گزارش بلومبرگ، فلورنس لوگا، رئیس بانک تانزانیا، روز پنجشنبه گفت...