‌‌
سازمان نظارت بر تبلیغات در بریتانیا، تحقیقاتی را 
در مورد کمپین تبلیغاتی فلوک…

‌‌ سازمان نظارت بر تبلیغات در بریتانیا، تحقیقاتی را در مورد کمپین تبلیغاتی فلوک…

‌‌ سازمان نظارت بر تبلیغات در بریتانیا، تحقیقاتی را در مورد کمپین تبلیغاتی فلوکی در فضای اتوبوس و متروی لندن آغاز کرده است. این تحقیقات بخش دیگری از سرکوب تبلیغات ارزهای دیجیتال در بریتانیاست. . گفتنی است فلوکی (Floki) یک میم‌کوین است به خاطر اسم سگ ایلان ماسک...