صرافی مشتقات “کوین فلکس” قابلیت برداشت در این پلتفرم را به حالت تعلیق درآورد

صرافی مشتقات “کوین فلکس” قابلیت برداشت در این پلتفرم را به حالت تعلیق درآورد

زمان خبر:1 دقیقه قبلبراساس گزارشی که روز پنج شنبه منتشر شد، صرافی مشتقات ارزهای دیجیتال کوین فلکس (CoinFLEX) قابلیت برداشت را در این پلتفرم متوقف کرده است. کوین فلکس دلیل این اقدام را شرایط نامطلوب بازار و تردید نسبت به شرکتی عنوان کرده است که نامی از آن برده نشده...