.
بیت‌کوین ماه جدید را قدرتمندانه آغاز کرده است.
.
در دقایق گذشته قیمت بیت‌کوین …

. بیت‌کوین ماه جدید را قدرتمندانه آغاز کرده است. . در دقایق گذشته قیمت بیت‌کوین …

. بیت‌کوین ماه جدید را قدرتمندانه آغاز کرده است. . در دقایق گذشته قیمت بیت‌کوین با رشد سریع کانال های ۴۵،۴۶،۴۷ را به صورت متوالی فتح کرده است. . صعود سریع بیت‌کوین همچنان ادامه دارد، لطفا از معاملات هیجانی واحساساتی در این لحظات جدا خودداری کنید. . منبع: پرشیابلاکچین...