.
مذاکرات ایران با قدرت‌های جهان و تلاش برای احیای مذاکرات توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ به…

. مذاکرات ایران با قدرت‌های جهان و تلاش برای احیای مذاکرات توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ به…

. مذاکرات ایران با قدرت‌های جهان و تلاش برای احیای مذاکرات توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ به تعلیق درآمده است. تاثیر مستقیم این تعلیق بر بازار رو‌به‌رشد نفت و به‌طور بالقوه خلیج‌فارس به‌عنوان صادرکننده انرژی خواهد بود. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حساب‌رسمی...