‌‌
‌‌‌بررسی تاریخ ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که دامپ اخیر کاملا اجتناب‌ناپذیر بو…

‌‌ ‌‌‌بررسی تاریخ ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که دامپ اخیر کاملا اجتناب‌ناپذیر بو…

‌‌ ‌‌‌بررسی تاریخ ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که دامپ اخیر کاملا اجتناب‌ناپذیر بوده است. تقریبا هر بار که قیمت ری‌تست مناسبی از خط روند نزولی نمی‌دهد، در محل تلاقی خط حمایت و مقاومت دامپ می‌شود. . با این وجود ادامه روند خوشایند بود و پامپ سریع اتریوم باعث کاهش التهاب...