.
قدرت خرید با بررسی تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید سرانه محاسبه م…

. قدرت خرید با بررسی تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید سرانه محاسبه م…

. قدرت خرید با بررسی تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید سرانه محاسبه می‌شود و به این نکته اشاره دارد که ارزش برابری قدرت خرید همه کالاها و خدمات در یک کشور و طی یک سال، چه نسبتی با متوسط جمعیت در آن سال دارد. آخرین آمارهای منتشرشده در این زمینه نشان می‌دهد...
.
آدرس‌های با موجودی بیشتر از ۱ میلیون USDT در حال افزایش هستند. این شاخص بعد از…

. آدرس‌های با موجودی بیشتر از ۱ میلیون USDT در حال افزایش هستند. این شاخص بعد از…

. آدرس‌های با موجودی بیشتر از ۱ میلیون USDT در حال افزایش هستند. این شاخص بعد از ۳ هفته دوباره افزایش یافته و در حال رسیدن به عدد ۸۰٪ است؛ به این معنی که ۸۰٪ تتر‌های موجود در اختیار این دسته از آدرس‌ها قرار دارند. . به نظر می‌رسد که وال‌ها با تجمیع تتر‌های سطح بازار...