.
دامیننس تتر طی ریزش روزهای اخیر بیت‌کوین، سطح مقاومتی ۴.۷۵٪ خود را با کندلی قد…

. دامیننس تتر طی ریزش روزهای اخیر بیت‌کوین، سطح مقاومتی ۴.۷۵٪ خود را با کندلی قد…

. دامیننس تتر طی ریزش روزهای اخیر بیت‌کوین، سطح مقاومتی ۴.۷۵٪ خود را با کندلی قدرتمند به‌سمت بالا شکست و در حال حاضر در محدوده ۵٪ قرار دارد. . پولبک به سطح ۴.۷۵٪ می‌تواند باعث پولبک زدن بیت‌کوین به سطح شکسته‌شده خود شود. اگر این سطح برای دامیننس حفظ شود و شروع به رشد...