.
دیروز اخباری مبنی بر اجرای طرح آزمایشی بنزین در مناطق آزاد کیش و قشم از سوی کم…

. دیروز اخباری مبنی بر اجرای طرح آزمایشی بنزین در مناطق آزاد کیش و قشم از سوی کم…

. دیروز اخباری مبنی بر اجرای طرح آزمایشی بنزین در مناطق آزاد کیش و قشم از سوی کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد که با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو گردید. در همین راستا علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، اعلام کرد خبری گرانی بنزین شایعه‌ای بیش نیست و نباید از سخنان معاون اقتصادی...