.
تست نسخه بتا Portify (با توکن PFY) از امروز ۲۵ مارس آغاز خواهد شد. پورتیفای قص…

. تست نسخه بتا Portify (با توکن PFY) از امروز ۲۵ مارس آغاز خواهد شد. پورتیفای قص…

. تست نسخه بتا Portify (با توکن PFY) از امروز ۲۵ مارس آغاز خواهد شد. پورتیفای قصد دارد ترکیبی از دیفای و شبکه‌های اجتماعی را ارایه دهد. در پورتیفای، کاربران می‌توانند به مبادله، تحلیل و بحث درباره دارایی‌های دیجیتال بپردازند. . به علاوه، تجمیع‌کننده صرافی‌های...