فروش هزار زمین NFT این متاورس قمری را از دست ندهید

فروش هزار زمین NFT این متاورس قمری را از دست ندهید

زمان خبر:2 دقیقه قبلمون(Moon) یک متاورس اقتصادی و اجتماعی است که بر پایه اکتشاف ماه استوار است. این بازی به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا زمین‌های NFT را بدست آورند، دنیای جدیدی را توسعه دهند، اقتصاد آن را پیش ببرند و حتی اسرار پنهان در نیمه تاریک ماه را کشف...