۱- شکست ترند مثبت با حجم بالا و کندل های قوی

۲- ساختار اصلاح باید ضعیف باشد و د…

۱- شکست ترند مثبت با حجم بالا و کندل های قوی ۲- ساختار اصلاح باید ضعیف باشد و د…

۱- شکست ترند مثبت با حجم بالا و کندل های قوی ۲- ساختار اصلاح باید ضعیف باشد و در کندل ها ضعف خریداران و حضور فروشندگان را نشان دهد ۳- پولبک به ترند لاین به همراه تشکیل الگوهای پرایس اکشنی و تشکیل سقف و کف پایین تر ۴- محدوده مقاومتی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد فیبوناچی ۵- تارگت...
۱- شکست ترند مثبت با حجم بالا و کندل های قوی

۲- ساختار اصلاح باید ضعیف باشد و د…

۱- شکست ترند مثبت با حجم بالا و کندل های قوی ۲- ساختار اصلاح باید ضعیف باشد و د…

۱- شکست ترند مثبت با حجم بالا و کندل های قوی ۲- ساختار اصلاح باید ضعیف باشد و در کندل ها ضعف خریداران و حضور فروشندگان را نشان دهد ۳- پولبک به ترند لاین به همراه تشکیل الگوهای پرایس اکشنی و تشکیل سقف و کف پایین تر ۴- محدوده مقاومتی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد فیبوناچی ۵- تارگت...