.
پلتفرم Rigel Protocol به پروژه‌های مبتکرانه دیفای کمک می‌کند تا در صنعت رقابتی…

. پلتفرم Rigel Protocol به پروژه‌های مبتکرانه دیفای کمک می‌کند تا در صنعت رقابتی…

. پلتفرم Rigel Protocol به پروژه‌های مبتکرانه دیفای کمک می‌کند تا در صنعت رقابتی بلاک‌‌چین به موفقیت برسند و نیازهای توسعه خود را تامین کنند. به‌علاوه پروژه‌های شرکت‌کننده به پلتفرم گسترده و پشتیبانی کامل تیم ریگل دسترسی دارند. اکنون نیز ریگل اعلام کرده است که در...