.
اگر از ولت های سخت افزاری استفاده می‌کنید مهم ترین فاکتور برای انتخاب ولت مناس…

. اگر از ولت های سخت افزاری استفاده می‌کنید مهم ترین فاکتور برای انتخاب ولت مناس…

. اگر از ولت های سخت افزاری استفاده می‌کنید مهم ترین فاکتور برای انتخاب ولت مناسب به نظر شما چیست؟ . کول ولت پرو موفق به دریافت یکی از برترین گواهینامه‌های امنیتی یعنی EAL 6+ شده است. این کیف پول به کمک فناوری «عنصر امن» (Secure Element) به خوبی می‌تواند از کلید‌های...