آمازون با اجاره کشتی و هواپیمای اختصاصی مشکلات لجستیکی خود را حل می کند

آمازون با اجاره کشتی و هواپیمای اختصاصی مشکلات لجستیکی خود را حل می کند

زمان خبر:20 دقیقه قبلآمازون که اخیراً با چندین چالش لجستیکی درگیر شده است، قصد دارد با اجاره چندین کشتی و هواپیما کنترل اوضاع را به دست گیرد. این ابتکار عمل به منظور جلوگیری از بروز مشکلات حاد در شبکه‌های تحویل همزمان با مشکلات زنجیره تامین در سراسر جهان انجام شده...