کند شدن فروش رایانه های شخصی نباید به درآمدهای مایکروسافت لطمه بزند

کند شدن فروش رایانه های شخصی نباید به درآمدهای مایکروسافت لطمه بزند

access_time36 دقیقه قبلکندی فروش رایانه های شخصی به دلیل مسائل مربوط به زنجیره تامین در ماه های اخیر، به شرکت مایکروسافت (NASDAQ:MSFT) آسیب می رساند، اما محور اصلی این شرکت در محاسبات ابری و نرم افزارهای ابری باید آن را از هرگونه نتیجه درآمدی محافظت کند.مایکروسافت...