.
پیش از آنکه به صرافی‌های مورد سوال شما دوستان بپردازیم که از OCO پشتیبانی می‌ک…

. پیش از آنکه به صرافی‌های مورد سوال شما دوستان بپردازیم که از OCO پشتیبانی می‌ک…

. پیش از آنکه به صرافی‌های مورد سوال شما دوستان بپردازیم که از OCO پشتیبانی می‌کنند، به این نکته اشاره کنیم که اصلا منظور از OCO چیست؟ OCO (مخفف One Cancels the Other) به سفارشات خرید یا فروشی گفته می‌شود که اگر یکی سفارش‌ها اجرا شود، سفارش دیگر به‌صورت خودکار لغو...