‌
همان‌طور که بیشتر شما با معنای لغوی مولتی‌ورس آشنا هستید، این کلمه در انگلیسی …

‌ همان‌طور که بیشتر شما با معنای لغوی مولتی‌ورس آشنا هستید، این کلمه در انگلیسی …

‌ همان‌طور که بیشتر شما با معنای لغوی مولتی‌ورس آشنا هستید، این کلمه در انگلیسی به چند جهان موازی یا همان جهان چندگانه اشاره دارد. برای مثال اینترنت یک نوع از جهان چندگانه است که تعدادی زیادی برنامه، اطلاعات و فضاهای گوناگون در آن فعالیت دارند و به اشتراک گذاشته...