.
پروتکل دیفای AAVE به‌زودی شبکه اجتماعی مبتنی بر وب ۳ را راه‌اندازی خواهد کرد. …

. پروتکل دیفای AAVE به‌زودی شبکه اجتماعی مبتنی بر وب ۳ را راه‌اندازی خواهد کرد. …

. پروتکل دیفای AAVE به‌زودی شبکه اجتماعی مبتنی بر وب ۳ را راه‌اندازی خواهد کرد. این پروتکل با نام Lens بعد از ماه‌ها تلاش آماده شده و کاربران می‌توانند در آن یک حساب کاربری غیرامانی یا یک شبکه اجتماعی جدید بسازند. گفتنی است انتشار خبرهای مرتبط با راه‌اندازی این شبکه...