.
پس از شروع فاز گاوی بازار  رمز‌ارز‌ها از ماه مارچ ۲۰۲۰ ذخیره بیت‌کوین در صرافی…

. پس از شروع فاز گاوی بازار رمز‌ارز‌ها از ماه مارچ ۲۰۲۰ ذخیره بیت‌کوین در صرافی…

. پس از شروع فاز گاوی بازار رمز‌ارز‌ها از ماه مارچ ۲۰۲۰ ذخیره بیت‌کوین در صرافی‌ها در حال کاهش است و هم‌اکنون ذخیره بیت‌کوین در صرافی‌ها به سطوح ماه اکتبر ۲۰۱۷ رسیده است. طبق تحلیل CryptoQuant از زمان شروع بازار گاوی به صورت پیوسته ذخیره بیت‌کوین صرافی‌ها در حال کاهش...