.
مالوری استوارت، در امور کنترل تسلیحات اظهار کرد کشورش آماده است تا دور جدیدی ا…

. مالوری استوارت، در امور کنترل تسلیحات اظهار کرد کشورش آماده است تا دور جدیدی ا…

. مالوری استوارت، در امور کنترل تسلیحات اظهار کرد کشورش آماده است تا دور جدیدی از گفتگوهای راهبردی با روسیه را در نظر بگیرد، اما همچنین مایل است شاهد شواهد در خصوص مشارکت مسکو در مذاکراتی بر مبنای حسن‌نیت باشد. . بر اساس این گزارش استیوارت گفت، آمریکا امیدوار است...