.
مانیفست‌های نامزدهای منتخب ریاست‌جمهوری در کره جنوبی به شکل NFT منتشر شده است….

. مانیفست‌های نامزدهای منتخب ریاست‌جمهوری در کره جنوبی به شکل NFT منتشر شده است….

. مانیفست‌های نامزدهای منتخب ریاست‌جمهوری در کره جنوبی به شکل NFT منتشر شده است. این NFTها ویدئویی هستند و توسط YTN به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شبکه‌های خبری کره جنوبی ایجاد شده‌اند. شبکه YTN دلیل این اقدامش را یک حرکت ملی خوانده است که سیاست و فناوری را به هم پیوند...