‌.
 رویدادهای مهم روز!
‌.
چکیده رویدادهای تاریخ ۲۶ آذر ماه(۱۷ دسامبر ۲۰۲۱) عبارت…

‌. رویدادهای مهم روز! ‌. چکیده رویدادهای تاریخ ۲۶ آذر ماه(۱۷ دسامبر ۲۰۲۱) عبارت…

‌. ✅ رویدادهای مهم روز! ‌. چکیده رویدادهای تاریخ ۲۶ آذر ماه(۱۷ دسامبر ۲۰۲۱) عبارت است از: . Stashh NFT Marketplace در شبکه اصلی راه اندازی می‌شود. با حفظ حریم خصوصی و کنترل دسترسی، اولین NFT ها را ایجاد، جمع آوری و مبادله کنید.(۱۷دسامبر) . وام جمعی Litentry DOT...