.
منبع:بلومبرگ
.
اهمیت: مهم
.
#بیتکوین #صندوق #سبدبیتکوین #سرمایه #مایکرواستراتژ…

. منبع:بلومبرگ . اهمیت: مهم . #بیتکوین #صندوق #سبدبیتکوین #سرمایه #مایکرواستراتژ…

. منبع:بلومبرگ . اهمیت: مهم . #بیتکوین #صندوق #سبدبیتکوین #سرمایه #مایکرواستراتژی تعداد بازدید: 74 پست های مرتبط: . برنامه بلند مدت مایکرواستراتژی با بیتکوین . زیرنویس: ارزنو . #مایکرواستراتژی #… . به گزارش بلومبرگ، اولین صندوق سرمایه گذاری مشتمل بر بیت‌کوین تا...