.
پیشرفت دنیای متاورسی سامسونگ طی یک ماه بسیار چشمگیر بوده است. کمپانی سامسونگ ک…

. پیشرفت دنیای متاورسی سامسونگ طی یک ماه بسیار چشمگیر بوده است. کمپانی سامسونگ ک…

. پیشرفت دنیای متاورسی سامسونگ طی یک ماه بسیار چشمگیر بوده است. کمپانی سامسونگ که در ۶ ژانویه سال جدید دنیای متاورسی خود به نام My House را راه‌اندازی کرد، توانست طی یک ماه بیش از ۴ میلیون بازدیدکننده را به خودش جلب کند که در نوع خود بی‌نظیر است. . این کمپانی کره‌ای...