.
حجم فروش NFT در ادامه روند نزولی خود، هفته گذشته نیز کاهش داشته است. مجموع مبا…

. حجم فروش NFT در ادامه روند نزولی خود، هفته گذشته نیز کاهش داشته است. مجموع مبا…

. حجم فروش NFT در ادامه روند نزولی خود، هفته گذشته نیز کاهش داشته است. مجموع مبادلات توکن‌های غیرمثلی بر روی ۱۴ بلاک‌چین مختلف در هفته اخیر ۲۹.۴۶٪ نسبت به هفته پیش از آن افت کرده است. این در حالی است که فروش NFT در شبکه آربیتروم ۹۷.۵۳٪ افزایش داشته است. . بر اساس...