.
مدیرعامل کاکائو گیمز در کنفرانس مطبوعاتی آنلاین  ۸ فوریه اعلام کرده است که به‌…

. مدیرعامل کاکائو گیمز در کنفرانس مطبوعاتی آنلاین ۸ فوریه اعلام کرده است که به‌…

. مدیرعامل کاکائو گیمز در کنفرانس مطبوعاتی آنلاین ۸ فوریه اعلام کرده است که به‌زودی Friends Games نام خود را به متا بورا تغییر خواهد داد و به توسعه شرکت‌هایی می‌پردازد را که از ارز دیجیتال بورا پشتیبانی می‌کنند. . این کار در حالی صورت می‌گیرد که تمرکز سرمایه‌گذاران به...