.
ساندار پیچای، مدیر عامل گوگل می گوید وب 3 و بلاک چین می توانند اینترنت را متحو…

. ساندار پیچای، مدیر عامل گوگل می گوید وب 3 و بلاک چین می توانند اینترنت را متحو…

. ساندار پیچای، مدیر عامل گوگل می گوید وب 3 و بلاک چین می توانند اینترنت را متحول کنند او برای اولین بار در طول برنامه سه ماهه درآمد آلفابت در روز سه شنبه درباره در وب 3 و بلاک چین اظهار نظر کرد و گفت در مورد مفهوم وب 3 و بلاک چین به عنوان فناوری با چشم انداز انقلابی...