وزارت اطلاعات حساب بانکی ۴۵۴ نفر از متخلفان ارزی و مجرمان فضای پرشیا بلاکچین را مسدود کرد

وزارت اطلاعات حساب بانکی ۴۵۴ نفر از متخلفان ارزی و مجرمان فضای پرشیا بلاکچین را مسدود کرد

وزارت اطلاعات حساب بانکی ۴۵۴ نفر از متخلفان ارزی و مجرمان فضای پرشیا بلاکچین را مسدود کرد وزارت اطلاعات حساب بانکی ۴۵۴ نفر از متخلفان ارزی و مجرمان فضای پرشیا بلاکچین را مسدود کرد – پرشیا بلاکچین وزارت اطلاعات گفته است اخیراً با همکاری بانک مرکزی، ۹٬۲۱۹ حساب...