حبس ماینرهای متخلف به قوانین جدید اضافه می‌شود

حبس ماینرهای متخلف به قوانین جدید اضافه می‌شود

مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج: حبس ماینرهای متخلف به قوانین جدید اضافه می‌شود مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج: حبس ماینرهای متخلف به قوانین جدید اضافه می‌شود – پرشیا بلاکچین اخبار استخراج مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج شرکت توانیر که زیرنظر وزارت نیرو...