.
قیمت FLOW در حال تکمیل الگوی مثلث متقارن خود است و احتمال شکست این الگو از سطح…

. قیمت FLOW در حال تکمیل الگوی مثلث متقارن خود است و احتمال شکست این الگو از سطح…

. قیمت FLOW در حال تکمیل الگوی مثلث متقارن خود است و احتمال شکست این الگو از سطح بالا و پایین آن تقریبا برابر است. افزایش حمایت خریداران در کف این الگو می‌تواند قیمت را در قدم اول به محدوده ۷ دلار برساند. . در صورت شکست کف پایینی الگوی مثلث، ریزش قیمت تا محدوده ۴ دلار...