آشنایی با شاخص سن کوین متوسط(Mean Coin Age)

آشنایی با شاخص سن کوین متوسط(Mean Coin Age)

access_time7 دقیقه قبلشاخص سن کوین متوسط (Mean Coin Age) یکی از شاخص‌های تحلیل درون زنجیره‌ای (On Chain) است.یکی از چارچوب‌های تحلیلی برای تحلیل قیمت بیت کوین و سایر رمرزارزها،‌ تحلیل آنچین (On-Chain) یا درون زنجیره‌ای است که روشی کاربردی و قدرتمند در ارزیابی و رصد...