.
با رشد قیمت بیت‌کوین سود و زیان محقق شده شبکه به محدوده مثبت جهش داشته است. مث…

. با رشد قیمت بیت‌کوین سود و زیان محقق شده شبکه به محدوده مثبت جهش داشته است. مث…

. با رشد قیمت بیت‌کوین سود و زیان محقق شده شبکه به محدوده مثبت جهش داشته است. مثبت بودن این شاخص نشان از تحقق سود سرمایه‌گذاران دارد و معمولا به معنی تشکیل سقف کوتاه ‌مدت در قیمت است. . با شروع اخبار جنگ روسیه و اوکراین، این شاخص به کمترین مقدار خود از ژانویه ۲۰۲۲...