در ادبیات اقتصادی معمولا سود و زیان دو بال همراه با هم بوده‌اند. فعالان اقتصادی…

در ادبیات اقتصادی معمولا سود و زیان دو بال همراه با هم بوده‌اند. فعالان اقتصادی…

📢👨‍🏫 در ادبیات اقتصادی معمولا سود و زیان دو بال همراه با هم بوده‌اند. فعالان اقتصادی همواره پذیرفته‌اند که سرمایه‌گذاری آنها در هر حوزه‌ای با یکی از دو حالت سود و زیان همراه خواهد بود. با این حال، آنها تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا ریسک حاصل از این کار را به شدت...
:كپشن مطالعه شود
يكي از بزرگترين مشكلات فعالين بازار هاي مالي تفكيك نكردن حوزه ه…

:كپشن مطالعه شود يكي از بزرگترين مشكلات فعالين بازار هاي مالي تفكيك نكردن حوزه ه…

:❌كپشن مطالعه شود❌ يكي از بزرگترين مشكلات فعالين بازار هاي مالي تفكيك نكردن حوزه هاي مختلف از يكديگر است به اين معنا كه مباحث تحليل گري را وارد مباحث معامله گري مي كنند و يا اينكه براي حجم ورود به موقعيت هيچ برنامه مشخصي را دنبال نمي كنند . اين جداسازي مي تواند روحيه...