راه اندازی یک صندوق توسط Valkyrie که مستقیماً در Avalanche سرمایه گذاری می کند

راه اندازی یک صندوق توسط Valkyrie که مستقیماً در Avalanche سرمایه گذاری می کند

زمان خبر:3 ثانیه قبلبر اساس بیانیه مطبوعاتی که این چهارشنبه منتشر شد، شرکت پیشرو خدمات مالی Valkyrie Digital Assets یک تراست جدید راه اندازی کرده است که صرفاً در آوالنچ (AVAX) سرمایه گذاری می کند.استیون مک‌ کلورگ (Steven McClurg)، مدیر ارشد فناوری، در بیانیه خود به...