‌
با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر شیوع ویروس جدید و بسیاری مسری کرونا، قیمت بیت‌کوی…

‌ با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر شیوع ویروس جدید و بسیاری مسری کرونا، قیمت بیت‌کوی…

‌ با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر شیوع ویروس جدید و بسیاری مسری کرونا، قیمت بیت‌کوین بار دیگر کاهش را تجربه کرد و در همین حین السالوادور در این کاهش ۱۰۰ بیت‌کوین دیگر را نیز خریداری کرد. درحال‌حاضر تعداد کل بیت‌کوین‌های خریداری شده توسط این کشور ۱۲۲۰ است. . السالوادور از...