.
مسترکارت غول سیستم‌های پرداخت روز سه شنبه از گسترش خدمات مشاوره‌ای برای سیستم …

. مسترکارت غول سیستم‌های پرداخت روز سه شنبه از گسترش خدمات مشاوره‌ای برای سیستم …

. مسترکارت غول سیستم‌های پرداخت روز سه شنبه از گسترش خدمات مشاوره‌ای برای سیستم های پرداخت خبر داد. این شرکت با اشاره بر اینکه به بانک‌ها کمک می کند تا از ارزهای دیجیتال استفاده کنند، افزود: برنامه های مشاوره‌ای مسترکارت به بانک‌ها و بازرگانان، طیف وسیعی از قابلیت‌های...