شرکت‌های وام‌دهنده کرپیتویی مشکل‌دار توسط تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار از تگزاس و آلاباما مورد بررسی قرار گرفتند

شرکت‌های وام‌دهنده کرپیتویی مشکل‌دار توسط تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار از تگزاس و آلاباما مورد بررسی قرار گرفتند

زمان خبر:1 ساعت قبلبلومبرگ گزارش می‌دهد که تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار دولتی در آلاباما و تگزاس، توجه خود را بر سلسیوس و وویجر دیجیتال، دو وام‌دهنده ارزهای دیجیتال متمرکز کرده اند.به گفته جوزف روتوندا، مدیر اجرایی در هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس، سازمان ناظر بررسی...