.
روز دوشنبه پلتفرم crypto.com به موضوع مشکوکی روی پلتفرم خود پی برد و تمامی وار…

. روز دوشنبه پلتفرم crypto.com به موضوع مشکوکی روی پلتفرم خود پی برد و تمامی وار…

. روز دوشنبه پلتفرم crypto.com به موضوع مشکوکی روی پلتفرم خود پی برد و تمامی واریز و برداشت را به تعلیق درآورد. بعد از مدتی این پلتفرم در حساب توییتر رسمی خود اعلام کرد که خدمات برداشت آزاد شده است و سرمایه کاربران کاملا محفوظ است. . بااین‌وجود تعداد زیادی از کاربران...