.
مقامات ارشد ژاپن صبح امروز اعلام کردند که این کشور قانون مبادلات خارجی خود را …

. مقامات ارشد ژاپن صبح امروز اعلام کردند که این کشور قانون مبادلات خارجی خود را …

. مقامات ارشد ژاپن صبح امروز اعلام کردند که این کشور قانون مبادلات خارجی خود را به‌منظور جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط روسیه بازبینی خواهد کرد. هیروکازو ماتسونو در کنفرانس مطبوعاتی خود اظهار داشت که دولت برای تقویت تحریم‌های روسیه و جلوگیری از فرار تحریمی به‌وسیله...