‌
بنا بر تحلیل‌های منتشرشده و با توجه به نمودار نرخ معاملات شورت و همچنین نمودار…

‌ بنا بر تحلیل‌های منتشرشده و با توجه به نمودار نرخ معاملات شورت و همچنین نمودار…

‌ بنا بر تحلیل‌های منتشرشده و با توجه به نمودار نرخ معاملات شورت و همچنین نمودار معاملات شورت هج‌شده و هج‌نشده، این‌طور برمی‌آید که نهنگ‌های بیت‌فینکس در حال بستن پوزیشن‌های شورت خود هستند و با افزایش تعداد معاملات شورت‌ هج‌شده، معاملات لانگ باز می‌کنند! . به نظر شما...