.
کارآفرین میلیاردر، ایلان ماسک، استارتاپ نورالینک را برای تولید تراشه‌های مغزی …

. کارآفرین میلیاردر، ایلان ماسک، استارتاپ نورالینک را برای تولید تراشه‌های مغزی …

. کارآفرین میلیاردر، ایلان ماسک، استارتاپ نورالینک را برای تولید تراشه‌های مغزی ایجاد کرده است و حالا این تراشه‌ها آماده آزمایش بالینی روی انسان‌ها هستند. . ایلان ماسک در سال ۲۰۱۶ گفته بود که این فناوری را برای بهبود زندگی افراد کم‌توان جسمی تولید می‌کند تا بتوانند از...