دادخواهی سنخی علیه کوین‌بیس: مفاد توافقنامه داوری این صرافی یک طرفه هستند!

دادخواهی سنخی علیه کوین‌بیس: مفاد توافقنامه داوری این صرافی یک طرفه هستند!

زمان خبر:6 دقیقه قبلصرافی کوین‌بیس، پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال مستقر در آمریکا، به تازگی با یک دادخواهی سنخی مواجه شده است که مدعی است سیاست های داوری آن غیرقابل اجرا هستند.در پرونده ای که اخیراً به دادگاه ارائه شده است، یک شاکی ادعا می کند که توافقنامه برای داوری...