Gaming Guild چه مفهومی در دنیای کریپتو دارد؟

Gaming Guild چه مفهومی در دنیای کریپتو دارد؟

زمان خبر:2 دقیقه قبلدر حقیقت گیلد (Guild) نیز اجتماعی از افراد است که حول بازی شکل گرفته است. بازی‌ها از دیرباز در زمره فعالیت‌های اجتماعی به شمار می‌رفتند. بنابراین طبیعی است که اجتماعات زیادی در طول تاریخ حول بازی‌ها گرد هم آمده و تشکیل شده باشند. این اصطلاح در دوره...