.
دادگاه عالی چین جمع‌آوری پول برای مقاصد مختلف از طریق رمزارزها را غیرقانونی اع…

. دادگاه عالی چین جمع‌آوری پول برای مقاصد مختلف از طریق رمزارزها را غیرقانونی اع…

. دادگاه عالی چین جمع‌آوری پول برای مقاصد مختلف از طریق رمزارزها را غیرقانونی اعلام کرده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است. . مدت زمان حبس براساس حجم مبلغ جمع شده می‌تواند از زیر ۳ سال تا بیشتر از ۱۰ سال تعیین شود. . چین از سال گذشته سیاست‌های قهری حداکثری خود...