.
درحالی‌که کشور سنگاپور مایل است به قطب مهمی از بازار رمزارزها تبدیل شود، مقاما…

. درحالی‌که کشور سنگاپور مایل است به قطب مهمی از بازار رمزارزها تبدیل شود، مقاما…

. درحالی‌که کشور سنگاپور مایل است به قطب مهمی از بازار رمزارزها تبدیل شود، مقامات این کشور خواستار انجام اقداماتی محتاطانه در این زمینه هستند. نمایندگان پارلمان سنگاپور بعد از کلاه‌برداری‌های اخیر و ظهور پروژه‌های اسکم مانند نیکو اینو تقاضا کرده‌‌اند که در زمینه...