:

سهامداران ممتاز ادعای بیشتری نسبت به دارایی ها و درآمدهای شرکت دارند. این در …

: سهامداران ممتاز ادعای بیشتری نسبت به دارایی ها و درآمدهای شرکت دارند. این در …

: سهامداران ممتاز ادعای بیشتری نسبت به دارایی ها و درآمدهای شرکت دارند. این در طول دوران رونق که شرکت درآمد خوبی دارد و تصمیم به توزیع سود سهام به سرمایه گذاران می‌گیرد، درست است. در این صورت وقتی تقسیم سود انجام می‌شود، سهامداران ممتاز باید قبل از سهامداران عادی...