.
آذری جهرمی در واکنش به ممنوعیت واردات آیفون گفته است آخرین باری که به دنبال مم…

. آذری جهرمی در واکنش به ممنوعیت واردات آیفون گفته است آخرین باری که به دنبال مم…

. آذری جهرمی در واکنش به ممنوعیت واردات آیفون گفته است آخرین باری که به دنبال ممنوعیت واردات آیفون بودند، آمارهای رسمی خبر از واردات تعداد زیادی گوشی آیفون را به کشور می‌داد. وزیر ارتباطات سابق اعتقاد دارد چنین تصمیمی، دورزدن رجیستری را برای قاچاقچیان به‌صرفه‌تر...